INFORMACJA

OPŁATA ZA POSIŁKI 

w  Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Polkowicach      

 za miesiąc CZERWIEC 2024 r.   wynosi : 

           140,00 zł – obiad jednodaniowy (14 dni x 10,00 zł)

Opłaty za korzystanie z posiłków wnosi się z góry, w okresach miesięcznych w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeżeli 10 dzień miesiąca przypada w dzień ustawowo wolny od pracy ostatnim dniem płatności jest następny dzień roboczy.                     

Opłaty za posiłki należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy

Fundacja Św. Michała w Polkowicach

  1. Plac Kościelny 2

59-100 Polkowice

PKO BP SA.

Nr konta: 87 1020 3017 0000 2002 0494 0773

            Opis wpłaty:

 Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko, adres wpłacającego

 Tytułem: żywienie / miesiąc / imię i nazwisko dziecka  / Szkoła Podstawowa

  Wzór: żywienie /wrzesień / Iga Nowak / kl.2a / suma

W przypadku rodzeństwa należy opisać kwoty wpłat za każde dziecko np.:

 Wzór dla rodzeństwa: żywienie / wrzesień /Ania Bańka / kl. Ib / suma oraz Igor Bańka/kl. IIa / suma

Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, o którym mowa w pkt. 7, będzie traktowane jako rezygnacja z dań i uczeń zostanie wypisany z obiadó