RADA RODZICÓW

Informacje od Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

1. Składka na Radę Rodziców.

Wysokość składki na Radę Rodziców została ustalona w kwocie 60 zł na pierwsze dziecko, 50 zł na drugie dziecko oraz 40 zł na trzecie i kolejne dziecko w szkole (możliwe wpłaty w dwóch ratach). Pierwsza rata powinna być zapłacona do 31 grudnia 2023 r., a druga rata do 31 marca 2024 r.

Prosimy o wpłacanie składek na poniższe konto Rady Rodziców (tytułem proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę klasy).

Numer konta Rady Rodziców KPSP w banku PKOBP: 94 1020 3017 0000 2302 0433 6772

2. Ubezpieczenie.

Ubezpieczycielem wybranym przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 jest firma Compensa, czyli jest to kontynuacja. Składka wynosi 65 zł i nie jest obowiązkowa. Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia rodzeństwa, które nie jest uczniem naszej szkoły, a nie ukończyło 26 roku życia.

Składki na ubezpieczenie prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców (tytułem proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę klasy oraz numer PESEL). Termin wpłacania składki do 13.10.2023.

Numer konta Rady Rodziców KPSP w banku PKOBP: 94 1020 3017 0000 2302 0433 6772

Numer polisy w roku szkolnym 2023/2024: POLISA TYP 184 nr 001091550

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia, w tym polisa znajdują się na stronie: https://rrkpsp.j.pl/informacje/

3. Wsparcie remontów Szkoły.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wspieranie finansowe remontów w naszej Szkole Katolickiej.

Wpłat można dokonywać na konto parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach nr: 78 1020 3017 0000 2802 0414 9605

Jeżeli tytułem wpiszemy: DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO, to będziemy mogli odliczyć te kwoty przy rozliczaniu rocznego podatku dochodowego.

4. Wsparcie dla Fundacji św. Michała.

Osoby, które chcą wesprzeć finansowo bieżącą działalność Szkoły, mogą dokonywać wpłat na konto Fundacji św. Michała w Polkowicach nr: 20 1020 3017 0000 2402 0354 2073

Tytułem przelewu prosimy wpisywać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE FUNDACJI.