ZAJĘCIA DODATKOWE

P. Monika Habas

Ćwiczenie do egzaminu z matematyki dla ósmych klas: 8 św. Stanisława - piątek 6 lekcja, s. 309; 8 św. Dominika - piątek 7 lekcja, s.309.

P. Małgorzata Pawlik

Próby scholki w czwartki na 7 lekcji, s.309.

P. Elżbieta Łęska

Koło fizyczne skierowane jest dla uczniów klas VII – VIII zainteresowanych fizyką i Wszechświatem, pragnących pogłębić, usystematyzować i zrozumieć zależności fizyczne w otaczającym nas świecie.

P. Elżbieta Łęska

Koło geograficzne skierowane jest do uczniów klas V – VIII zainteresowanych geografią, otwartych na Świat, poszerzających swoje horyzonty.

P. Alicja Giejson-Dwernicka

Zajęcia te mają na celu rozbudzenie wyobraźni, kształtowanie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat dowolną techniką plastyczną, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz otaczającego nas świata, wyszukiwanie i promocja talentów plastycznych.

P. Angelika Pietraszewska

Celem tych spotkań jest rozwijanie i nabywanie umiejętności społecznych oraz umiejętności regulacji emocjonalnej poprzez psychoedukację, modelowanie, doświadczenia emocjonalne. Na zajęciach TUS skupiamy się na wsparciu rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego uczniów.

P. Małgorzata Pawlik

Kółko gitarowe przeznaczone jest dla dzieci, które uczą się gry na tym instrumencie jak i tych, którzy chcą doskonalić swoję grę.

P. Joanna Mielniczuk

Kołko dziennikarskie dla wszystkich chętnych - czwartki na 7 i 8 lekcji, sala 310

P. Dorota Adamczak-Hyjek

Celem zajęć logopedycznych jest kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym i leksykalnym oraz usuwanie wad i zaburzeń mowy.

P. Dorota Adamczak-Hyjek

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest niwelowanie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się poprzez korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychomotorycznych dziecka.

P. Katarzyna i Paweł Hoffman

P. Katarzyna i Paweł Hoffman

P. Paweł Hoffman

P. Danuta Bogaczyk-Ślusarek

Dla uczniów z klas IV- VIII. Zajęcia w każdą środę o godz. 15.45-16.30, sala 202

P. Anna Draguła

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka Polskiego dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia

ZAPOWIEDZI PRZYSZŁOROCZNE