GODZINY KONSULTACJI

Czwartek 15.30 – 16.30

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie, przez sekretariat szkoły. Tel. 76 742 27 32