KONTAKT

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach

 Dyrektor Krystyna Ornatowska
ul. Plac Kościelny 2

59-100 Polkowice
tel. + 48 76 742 27 32
E-mail: spkatolicka.polkowice@gmail.com