RODO

Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach, Plac Kościelny 2, 59-100 Polkowice wyznaczył Pana Piotra Leśniewicza do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@swmichala.pl lub telefonicznie: 667-941-610. W przypadku nieobecności zastępcę inspektora ochrony danych pełni Pan Stanisław Rozwadowski z którym kontaktować można się poprzez adres e-mail: iod@swmichala.pl lub telefonicznie: 728-706-901.