You are currently viewing Dzień pokuty i pojednania

Dzień pokuty i pojednania

Drugi dzień rekolekcji minął pod znakiem pokuty i pojednania. W małych grupach zgłębiliśmy temat postu i wyrzeczenia. Dzień zakończyliśmy wspólną drogą krzyżową. Ponadto nie zabrakło czasu na wspólną integrację i zacieśnianie więzi.