You are currently viewing Dzień Świadomości Autyzmu

Dzień Świadomości Autyzmu

2. kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu a został on ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu propagowania wiedzy na temat autyzmu i budowania wrażliwości społecznej w tym zakresie. Musimy wiedzieć, że osoby ze spektrum chcą także mieć przyjaciół i być akceptowane. Dlatego nasza szkoła włączyła się w akcję i zorganizowała wystawę  prac plastycznych naszych uczniów ze spektrum autyzmu wraz z informacjami na ten temat. Samorząd szkolny zaprasza serdecznie wszystkie klasy do obejrzenia wystawy na I piętrze.