You are currently viewing Historia z pasją

Historia z pasją

„Historia z pasją” to dodatkowe lekcje historii przeznaczone dla uczniów naszej szkoły zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju oraz swojej „małej ojczyzny”. Podczas zajęć uczniowie poznają warsztat pracy historyka i pogłębiają wiedzę o przeszłości. Podstawowym celem tych zajęć jest sprawienie uczniom przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie ich z jednym z najbardziej pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

Poza ciekawymi lekcjami w szkole uczniowie wzięli udział w Wirtualnym Teatrze Historii „Niepodległa” – odkrywając historię naszego kraju, odkrywali życiorysy dwóch znanych Henryków w queście „Śladami Hubala i Dąbrowskiego w Polkowicach” oraz poznawali Polaków, którzy zmienili świat w nowoczesnym wędrującym spektaklu „Iskry dla Niepodległej”.

Wiedza pogłębiana na zajęciach nie tylko poszerza zdolności, wiadomości i zainteresowania związane z historią, ale pozwala również zdobywać trofea w konkursach i olimpiadach, w których uczniowie chętnie biorą udział.