You are currently viewing Mamy TO!

Mamy TO!

Święty Mikołaj zawitał do nas wcześniej niż zwykle – mamy prezent w postaci pieca do wypalania ceramiki!

Cały zeszły rok był obfity w różnego rodzaju przedsięwzięcia: warsztaty plastyczne, kiermasze, koncerty w kościołach, kwesty, loterie. Wszystkie te akcje miały na celu zbiórkę pieniędzy na zakup pieca do pracowni plastycznej naszej szkoły. Ogromne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w nasze wydarzenia: rodzicom – za pieczenie ciast na kiermasze, uczestnikom warsztatów – za wsparcie i obecność, uczniom – za udział w występach, nauczycielom – za włączenie się w organizację pikniku rodzinnego. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do: Stowarzyszenia Charytatywnego „Żyć Godnie” (za popcorn i watę cukrową), PCUZ (za sfinansowanie dmuchawców), ZGZM (za użyczenie gier ekologicznych na piknik rodzinny), Anety Bryk (za maskotki na kiermasze), Katolickiego Publicznego Przedszkole (za zakup materiałów do tworzenia prac) oraz do każdego, kto nas wspierał w ubiegłym roku. Jesteśmy wdzięczni za Wasze dobre serca, dzięki którym uczniowie naszej szkoły oraz przedszkola będą mieli możliwość rozwijania umiejętności plastycznych.

Bóg zapłać!

Alicja Giejson- Dwernicka