You are currently viewing „Nie lękajcie się być świętymi”

„Nie lękajcie się być świętymi”

Dzień zwieńczający Tydzień dbania o relacje, 27 października, był w naszej szkole dniem szczególnym. Poświęciliśmy go życiu i działalności Świętych, co m.in. uwidoczniło się w strojach uczniów, którzy przyszli do szkoły przebrani za swoich patronów. Na przerwach panowała “anielska” atmosfera, a punktem kulminacyjnym świętowania był wspólny korowód. Na czele pochodu szedł święty Michał Archanioł, który poprowadził grupę przed plebanię. Tam ks. Jarosław Święcicki powiedział do nas słowo i udzieli nam błogosławieństwa. Następnie udaliśmy się pod cmentarz, by pomodlić się za spoczywających tam zmarłych. Po modlitwie, w asyście śpiewu scholi, udaliśmy się na Rynek, przed kościół św. Barbary, gdzie wspólnie zatańczyliśmy „belgijkę” – jeden z naszych ulubionych tańców integracyjnych. Na koniec przed Najświętszym Sakramentem pomodliliśmy się Litanią do Wszystkich Świętych.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie dla dzieci pięknych strojów.