You are currently viewing Pamięć drobinek

Pamięć drobinek

Dnia 19 kwietnia uczniowie klasy I Chiary Badano włączyli się w akcję społeczno–edukacyjną upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim. W trakcie zajęć, słuchając opowiadania Zofii Staneckiej „Pamięć drobinek”, przeniosły się do bajkowego świata, w którym żyją dobre duszki, opiekujące się lasem i wszystkimi stworzeniami, które go zamieszkują. Baśniowa historia wzbudziła w dzieciach chęć do dyskusji nt. empatii, odwagi, troski o innych, sprawiedliwości, straty oraz potrzeby zachowania pamięci.