You are currently viewing Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dnia 14 czerwca uczniowie klas 1–3 uczestniczyli w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które w ciekawy sposób przeprowadził ratownik medyczny – Pan Łukasz Gruba. W trakcie zajęć uczniowie uczyli się ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo–oddechową.