You are currently viewing Poczuj dumę z mundurka

Poczuj dumę z mundurka

Regulamin konkursu „Poczuj dumę z mundurka”

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach oraz ich Rodzin (konkurs wewnątrzszkolny).
 2. Celem konkursu jest promocja mundurka szkolnego oraz wzbudzenie poczucia dumy i szacunku dla naszego stroju szkolnego.
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu, który będzie promował noszenie szkolnego mundurka oraz wzbudzenie pozytywnych emocji związanych z noszeniem naszego stroju szkolnego.
 4. Dane techniczne jakie musi spełnić plakat:
 • format A3,
 • na górze plakatu napisz „Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach”,
 • plakat zawiera elementy związane z naszym strojem mundurkiem,
 • z plakatu płynie pozytywny przekaz związany z mundurkiem szkolnym,
 • technika plastyczna dowolna,
 • można pracować samodzielnie, w parach lub w zespole rodzinnym.
 1. Ostateczny termin składania prac konkursowych – 1.03.2024 r.
 2. Prace przynosimy do p. Anny Dąbrowskiej lub p. Sylwii Krygier
 3. Komisja konkursowa do 7.03.2024 r. oceni prace i wyłoni zwycięzców.
 4. 03.2024 r. w trakcie porannej modlitwy nastąpi ogłoszenie zwycięzców konkursu.
 5. Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatora, a także zgodę na prezentację prac i wizerunku dziecka za pośrednictwem strony internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach. Publikację pracy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora- archiwizuje organizator (zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji promującej nasz strój szkolny!