You are currently viewing Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

18 października 2023 r. w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Wszyscy sprawnie opuścili budynek i udali się na wyznaczone miejsce zbiórki. Brawo dla nas!!!