REKOLEKCJE - KRZYDLINA 2023

PLAN DNIA

Rekolekcje wielkopostne dla klas 8 i LO

Temat rekolekcji: „Więcej!”

Dzień I – „Pragnienie”

10:00 – przyjazd i zakwaterowanie

11.15 – możliwość spowiedzi
12:00 – Eucharystia z kazaniem i zawiązanie wspólnoty
13:30 – Obiad
14:30 – 15:45 Spacer z wychowawcą, boisko
16:00 – konferencja
16:30 – 17:45 – spotkania w grupach
18:00 – kolacja
19:00 –  pogodny wieczór, gry i zabawy

19.45 – konferencja
20:15 – adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
21:00 Apel jasnogórski, cisza nocna

Dzień II – „Źródło”

8:00 – Pobudka

8:30 – Modlitwy poranne, wejście w słowo Boże

9:00 – Śniadanie

10:00 – Spacer, boisko

11.30 – przygotowanie do Eucharystii

11:45 – Eucharystia z kazaniem

13:00 – Obiad

14:00 – 15.30 Wyjście na spacer, czas z wychowawcami (czas na napisanie rozważań na Drogę Krzyżową)

16:00 – konferencja

16.30 – Spotkania w grupach z wychowawcami, dzielenie się Słowem Bożym
18:00 – Kolacja

19:00 – Wprowadzenie do drogi krzyżowej

19:30 – Droga krzyżowa

20:20 – Okazja do spowiedzi

21:30 – Spoczynek

Dzień III – „Życie”

7:30 – Pobudka

8:00 – Modlitwy poranne i wprowadzenie do tematu dnia

8.30 –  śniadanie i porządki

9:30 – 10:30 – Spotkanie w grupach

11:00 – Eucharystia

12:00 – Obiad

13:00 – Wyjazd do Polkowic

Rekolekcje wielkopostne dla klas 4-6 SP


Temat rekolekcji: „Więcej!”

Dzień I – „Pragnienie”

10:00 – przyjazd i zakwaterowanie

11.15 – możliwość spowiedzi
12:00 – Eucharystia z kazaniem i zawiązanie wspólnoty
13:30 – Obiad
15:00 – 16:15 Spacer z wychowawcą, boisko
16:30 – spotkanie w grupach
17:30 – podsumowanie pracy w grupach
18:00 – kolacja
19:00 –  konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu
20:00 – pogodny wieczór, gry i zabawy
21:00 Apel jasnogórski, cisza nocna

Dzień II – „Źródło”

8:00 – Pobudka

8:30 – Modlitwy poranne, wejście w słowo Boże

9:00 – Śniadanie

10:00 – Spacer, boisko

11.30 – przygotowanie do Eucharystii

11:45 – Eucharystia z kazaniem

13:00 – Obiad

14:00 – 15.30 Wyjście na spacer, czas z wychowawcami (czas na napisanie rozważań na Drogę Krzyżową)

16:00 – Spotkania w grupach z wychowawcami, dzielenie się Słowem Bożym

17.15 – podsumowanie spotkań w grupach
18:00 – Kolacja

19:00 – Wprowadzenie do drogi krzyżowej

19:30 – Droga krzyżowa

20:20 – Okazja do spowiedzi

21:30 – Spoczynek

Dzień III – „Życie”

7:30 – Pobudka

8:00 – Modlitwy poranne i wprowadzenie do tematu dnia

8.30 –  śniadanie i porządki

9:30 – 10:30 – Spotkanie w grupach

11:00 – Eucharystia

12:00 – Obiad

13:00 – Wyjazd do Polkowic