UBEZPIECZENIE

Ubezpieczycielem wybranym przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 jest firma Compensa, czyli jest to kontynuacja. Składka wynosi 65 zł i nie jest obowiązkowa. Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia rodzeństwa, które nie jest uczniem naszej szkoły, a nie ukończyło 20 roku życia.

Składki na ubezpieczenie prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców (tytułem proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę klasy oraz numer PESEL). Termin wpłacania składki do 14.10.2022.

Numer konta Rady Rodziców KPSP w banku PKOBP:

94 1020 3017 0000 2302 0433 6772

Numer polisy w roku szkolnym 2021/2022:

POLISA TYP 184 nr 001078869

 
 

Zgłaszanie Szkód NNW szkolne w Compensa

Numer polisy :

ŚCIEŻKA I ( INFOLINIA)

· Telefon : 22 501-61-00 lub 801-120-00

· na klawiaturze numerycznej telefonu wybieramy 1

· czekamy na zgłoszenie konsultanta, odpowiadamy wyczerpująco na jego pytanie i postępujemy zgodnie z jego instrukcjami

· infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu w godz. 6.00- 22.00

 

ŚCIEŻKA II ( INTERNET )

· z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej pobieramy druk szkody,

· wypełniamy pobrany druk,

· wysyłamy zgłoszenie (skan lub zdjęcie wypełnionego druku szkody)

na adres dokumenty@compensa.pl

· w tytule wiadomości wpisujemy : Zgłoszenie szkody z polisy numer :

· w treści wiadomości opisujemy jak doszło do wypadku, jakie są/były odrażenia dziecka,

· w załączniku do wiadomości należy dołączyć skan lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego(gdy dziecko jest nie pełnoletnie podpisuje prawny opiekun dziecka)

oraz całą dokumentacje medyczną od chwili udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia oraz dokumenty z rehabilitacji(jeżeli takowa miała miejsce), w przypadku wizyt prywatnych jak również zakupu leków, kul,ortez itp., rzeczy należy pobierać fakturę imienną,

 

ŚCIEŻKA III ( WYSŁYKA POCZTĄ TRADYCYJNĄ )

· pobrany druk z sekretariatu wypełniamy

· wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody wraz z kserokopiami całej dokumentacji medycznej ( SOR,leczenie specjalistyczne, wypis ze szpitala, rehabilitacja,itp.)oraz faktury (jeżeli takie są muszą być w oryginale )

 

przesyłamy pocztą tradycyjną na adres

COMPENSA TU S.A. VIG ,AL.JEROZOLIMSKIE 162, 02-342 WARSZAWA

ŚCIEŻKA IV (dedykowany formularz internetowy)

https://zgloszenie.compensa.pl/osoba/nnw/dane-polisy