You are currently viewing Życzenia Wielkanocne 2024

Życzenia Wielkanocne 2024

Święta Wielkanocne to najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Z tej okazji kierujemy słowa wdzięczności do naszych Kapłanów: Ks. Proboszcza dr Jarosława Święcickiego – Fundatora naszej katolickiej szkoły oraz duchowego Przewodnika społeczności szkolnej – Ks. Dawida Borkowskiego.