You are currently viewing Finał Dialogu Klimatycznego

Finał Dialogu Klimatycznego

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach wykonali finalne zadanie w ramach projektu „YOUNG DIALOGUE AND CHANGE MAKER – BUDUJEMY DIALOG WOKÓŁ WYZWAŃ KLIMATYCZNYCH”, którym była Międzyszkolna Gra Ekologiczna. Do rozgrywki zgłosiły się wszystkie polkowickie szkoły podstawowe oraz szkoła w Jędrzychowie. 26.10. sześcioosobowe drużyny składające się z uczniów klas trzecich  rozwiązywały na różnych stanowiskach rozmieszczonych w SP 3 zadania związane m.in. z segregacją odpadów, ochroną powietrza, oszczędzaniem wody, ochroną trawników i terenów zielonych oraz ochroną pszczół i roślin. Rywalizacja była zacięta, ale to nasza szkoła zdobyła pierwsze miejsce. Gratulujemy!