You are currently viewing Konferencja podsumowująca projekt klimatyczny

Konferencja podsumowująca projekt klimatyczny

Przedstawiciele naszej szkoły 1.12.2023 r. wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „YOUNG DIALOGUE NAD CHANGE MAKER-BUDUJEMY DIALOG WOKÓŁ WYZWAŃ KLIMATYCZNYCH”, która odbyła się w Urzędzie Gminy Polkowice. W obecności pana burmistrza Łukasza Puźnieckiego oraz pani wiceburmistrz Ewy Kowalik inicjatorzy projektu zaprezentowali efekty wielomiesięcznej pracy uczestników, czyli młodzieży ze szkół gminy Polkowice. Nasi uczniowie wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 3 w trakcie krótkiej prezentacji multimedialnej opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z  udziałem w projekcie, a także zaprezentowali efekty wzajemnej współpracy-film oraz zdjęcia z Ekologicznej Gry Międzyszkolnej, która była pomysłem uczniów na rozpowszechnienie w środowiskach szkolnych wiedzy o ekologii.