You are currently viewing Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole

28 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

    Uczniowie klasy V św. Mikołaja oraz VI św. Franciszka  przygotowali występ słowno – muzyczny o patriotycznej wymowie. Poprzez wiersze, piosenki i piękny występ zaprezentowali ważne fakty w dziejach Polski. Przypomnieli symbole narodowe, rolę i znaczenie słów: Wolność, Naród i Ojczyzna oraz okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji. To właśnie 3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwany też Czteroletnim uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę zasadniczą.

Akademia była wspaniałą okazją do pielęgnowania patriotyzmu oraz cenną lekcją historii.

Opracowała: mgr Elżbieta Łęska