You are currently viewing Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dnia 23 maja uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które w ciekawy sposób przeprowadził ratownik medyczny – Pan Łukasz Gruba. W trakcie zajęć uczniowie uczyli się udzielania pomocy w sytuacji skaleczenia, oparzenia, złamania kończyny, zasłabnięcia oraz umiejętności praktycznych tj. ułożenie w pozycji bocznej ustalonej, obsługa defibrylatora oraz RKO przy wykorzystaniu fantomu.