You are currently viewing Podsumowanie I okresu nauki

Podsumowanie I okresu nauki

Piątek 9.02 był dla naszej szkoły dniem podsumowania naszych sukcesów i osiągnięć w 1 półroczu roku szkolnego 2023/2024. Miniony  czas obfitował w wydarzenia i inicjatywy, w których nasi uczniowie chętnie brali udział. Były to m.in. I Polkowicki Dialog Klimatyczny, konkurs zDolny Ślązak, przegląd pieśni sakralnych, lokalne konkursy i wydarzenia miejskie oraz akcje charytatywne. 14 uczniów naszej szkoły tego dnia odebrało również z rąk pani dyrektor Krystyny Ornatowskiej stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie. Wydarzenie zwieńczył krótki występ scholi szkolnej „Soli Deo”.