You are currently viewing Polkowicki Dialog Klimatyczny

Polkowicki Dialog Klimatyczny

Grupa uczniów kl. 6 i 7 z naszej szkoły bierze udział w projekcie „Young Dialogue and Change Maker- budujemy dialog wokół wyzwań klimatycznych”. Projekt jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego liderem jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, a pozostali partnerzy to: Norweski Instytut Badań Przyrodniczych NINA oraz Gmina Polkowice i Uniwersytet Wrocławski.  Przedsięwzięcie trwa od kwietnia i dotyczy aktualnych wyzwań klimatycznych, w sensie lokalnym i globalnym. Finałem tych działań był Polkowicki Dialog Klimatyczny, który odbył się 27 września w SP4 i umożliwił wymianę doświadczeń oraz lokalną debatę publiczną w zakresie polityki środowiskowej i ekologicznej. Nasi uczniowie aktywnie włączyli się w to wydarzenie. Ostatnim etapem będzie wykonanie zadania projektowego.