You are currently viewing Poszukiwanie wiosny

Poszukiwanie wiosny

20 marca odbyła się szybka akcja poszukiwania wiosny. Samorząd szkolny poukrywał kwiatki na korytarzach szkolnych a zadaniem uczniów było odnalezienie ich i odpowiedzenie na pytanie związane z wiosną. Za prawidłową odpowiedź można było otrzymać słodki upominek. Była niezła zabawa i dużo radości.