You are currently viewing Profilaktyka cyberprzemocy

Profilaktyka cyberprzemocy

W dniu 6 marca uczniowie klas 4 – 7 uczestniczyli w webinarze „Cyberprzemoc” organizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach akcji „Klikam z głową”. Potwierdzeniem uczestnictwa jest poniższy certyfikat.