You are currently viewing Światło daje Życie

Światło daje Życie

Światło potrzebne jest do życia. Chrystus jest dla nas Światłem, oświeca swoim Słowem, karmi Eucharystią, umacnia sakramentami i posyła nam Ducha Świętego. Dzieci i młodzież Katolickiej Publicznej Szkoły w Polkowicach zgromadziła się na corocznych rekolekcjach szkolnych w Krzydlinie Małej. Nauki prowadzi Ks. Jakub Bochyński. Czas skupienia, modlitwy i słuchania Słowa Bożego jest wypełniany także integracją i wspólną zabawą.