You are currently viewing Święto Fundacji Św. Michała Archanioła w Polkowicach

Święto Fundacji Św. Michała Archanioła w Polkowicach

„Dla chwały i glorii Boga, na cześć Chrystusa i Świętego Michała Archanioła”

ŚWIĘTO FUNDACJI

Św. Michała Archanioła w Polkowicach

Od roku szkolnego 2023/2024 nasza szkoła postanowiła w sposób szczególny i uroczysty obchodzić Święto Michała Archanioła – Patrona Fundacji, które przypada w dniu 29 września.

W Nowym Testamencie święty Michał Archanioł pojawia się jako stojący na czele hufców niebieskich zwycięsko walczący z szatanem. U pisarzy kościelnych Michał uchodzi za księcia aniołów – Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest Aniołem Stróżem ludu chrześcijańskiego. Kult świętego Michała istnieje nieprzerwalnie od początków chrześcijaństwa. Atrybutem Świętego Michała jest też ognisty miecz. Św. Michał jest patronem wielu państw i miast, patronem złotników, szermierzy a także dobrej śmierci.

Nasz kościół od początku związany jest ze Św. Michałem. Pierwsze wzmianki o tej świątyni sięgają 1366 roku. Wtedy była to prowizoryczna, drewniana świątynia. W średniowieczu przebudowano kościół używając cegieł i kamienia. Obecna, gotycka budowla pochodzi z 1679 roku. W 1690 roku wybudowano wieżę kościelną a na jej dachu umieszczono drzewce chorągwi, do której przymocowano kulę, wiatrowskaz przedstawiający Św. Michała Archanioła oraz krzyż. Nad drzwiami wejściowymi wieży wymurowana została tablica z inskrypcją: „Dla chwały i glorii Boga, na cześć Chrystusa i Świętego Michała Archanioła”. Anno 1686, 1688, 1689, 1690.

Taka jest geneza tego kościoła i kultu Świętego Michała Archanioła, który jest Patronem naszej Fundacji – Organu Prowadzącego Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum w Polkowicach.

Dziękujemy zaangażowanym członkom Fundacji oraz Prezesowi Zarządu za troskę o naszą placówkę. Wszyscy członkowie Fundacji i Zarządu – to wolontariusze, dlatego też z wdzięcznością spoglądamy na tych, którzy nie szczędząc swojego czasu, znajdują go, by bezinteresownie służyć i prowadzić to wielkie dzieło zapoczątkowane przez naszego Proboszcza – Ks. Doktora Jarosława Święcickiego.

Niech święty Michał Archanioł chroni nas  i będzie naszym Aniołem Stróżem w każdym dniu.

Z serdecznymi pozdrowieniami –

Krystyna Ornatowska – dyrektor szkoły