You are currently viewing The champions

The champions

26 kwietnia 2023 na terenie naszej szkoły odbyły się eliminacje VII powiatowego konkursu językowego „The Champions”, współorganizowanego przez Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową oraz przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, reprezentowany przez p. Wiesława Ksenycza.

W eliminacjach wzięło udział siedem trzyosobowych drużyn z lokalnych szkół podstawowych – nr 1, nr 2, nr 3, oraz reprezentacje Szkoły Podstawowej z Przemkowa, Szkoły Postawowej z Buczyny, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Radwanic oraz uczniowie naszej szkoły. W komisji zasiedli nauczyciele – opiekunowie poszczególnych grup. Cele konkursu to, oprócz uatrakcyjnienia nauki języka angielskiego, doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji językowych. Istotnym elementem jest  pogłębienie wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności anglojęzycznych i rozwijanie wrażliwości międzykulturowe.

Konkurencje obejmowały sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, pracę z tekstem czytanym, sprawdzenie umiejętności literowania słów z wybranych obszarów językowych, a także rozpoznawanie elementów kultury anglojęzycznej na pokazie slajdów.

Rozgrywki trwały ok. 90 minut, uczniowie chętnie zaangażowali się w konkurencje, a poziom wiedzy i umiejętności wszystkich uczestników zasługują na wyróżnienie.

Zwycięzcami zostali przedstawiciele ZSP w Radwanicach, drugie miejsce zajęli uczniowie z KPSP, a trzecie miejsce ex aequo – szkoły podstawowe nr 2 i nr 3 z Polkowic.

Laureaci otrzymają nagrody w trakcie XX Gali Laureatów Konkursów Powiatowych.

Dziękujemy uczestnikom i organizatorom.