You are currently viewing Każdy ma jakiegoś złotego cielca…

Każdy ma jakiegoś złotego cielca…

Centrum życia chrześcijanina to Eucharystia – spotkanie z Panem. Są jednak sprawy, rzeczy czy nawet osoby, które od źródła życia nas odciągają. Zamiast prowadzić do wolności czynią nas niewolnikami… Podobnie było z Izraelitami na pustyni. Pod nieobecność Mojżesza ulepili sobie cielca odlanego ze złota. Ksiądz Adam zwrócił nam uwagę, abyśmy nigdy nie stawali się niewolnikami, ponieważ do wolności wyswobodził nas Chrystus… Podczas wieczornej Drogi Krzyżowej mogliśmy przeżywać mękę Chrystusa i razem z Nim ukrzyżować to, co nas zniewala – nasze grzechy, aby powstać i żyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Bogu niech będą dzięki!