You are currently viewing Warsztaty o kosmosie

Warsztaty o kosmosie

W czerwcu w kinie w Polkowicach odbyły się bardzo ciekawe zajęcia w formie warsztatów, związane z kosmosem. Zajęcia prowadziło dwóch ekspertów specjalizującej się w tej dziedzinie. W warsztatach brały udział klasy II, IV i V. Omówiono wygląd Układu Słonecznego, liczbę planet i ich właściwości.  Wyjaśniono, dlaczego Układ Słoneczny składa się z ośmiu planet oraz co jest w jego centrum. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, zadawali pytania i angażowali się w dyskusje. Warsztaty były bardzo efektywne, wzbudziły ciekawość uczniów i poszerzyły ich wiedzę o kosmosie.