You are currently viewing Wycieczka do Przemowa

Wycieczka do Przemowa

Dnia 8 maja uczniowie klasy I bł. Chiary, III bł. Carlo i III św. Małgorzaty uczestniczyli w wycieczce do Przemkowa. Autokar dowiózł dzieci do Rezerwatu Stawy Przemkowskie. Głównym celem było przybliżenie uczniom środowiska przyrodniczego, jakim są stawy oraz zapoznanie z podstawowymi gatunkami fauny i flory tych terenów. Dzieci spacerowały ścieżkami między wysokimi trzcinami, obserwowały rośliny terenu podmokłego, słuchały odgłosów przyrody i starały się je rozpoznawać. Następnie 850-metrową kładką edukacyjną położoną na bagienku dotarły do wieży widokowej. Z jej szczytu podziwiały rozległy widok, obserwowały przez lornetki ptasie rodziny na rozlewiskach. Ten miło i aktywnie spędzony czas zakończyliśmy wspólnym posiłkiem w miejscowej pizzerii.