You are currently viewing Zielona skrzynka

Zielona skrzynka

W ramach zakończenia szkolnych ekologicznych zbiórek ,,Eko- pudło” samorząd zorganizował podczas długich przerw lekcyjnych akcję sadzenia kwiatów dla chętnych. ,,Zielone skrzynki „, które powstały dzięki naszym zdolnym uczniom, zdobią hol główny naszej szkoły. Dziękujemy: Natalii, Nikoli, Adamowi, Lenie Z., Lenie P., Blance, Ali, Emilce.