You are currently viewing 80. Rocznica powstania w getcie warszawskim

80. Rocznica powstania w getcie warszawskim

19.04.2023 r. przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Nasza szkoła wzięła czynny udział w obchodach tego wydarzenia, włączając się w ogólnopolską akcje społeczno-edukacyjną „Żonkile”, przygotowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polin). Symbolem tego dnia są żółte żonkile, które wykonały na potrzeby całej społeczności szkolnej dzieci uczęszczające na świetlicę. W środę 19.04 wszystkie klasy szkoły wzięły udział w zajęciach poświęconych tematyce II wojny światowej, getta warszawskiego i historii Żydów. Klasy ósme oraz licealiści wzięli udział w lekcji otwartej, której głównym tematem była historia lekarza Marka Edelmana, bohatera reportażu Hanny Krall. Klasy młodsze pracowały z opowiadaniem pt. „Takich dwóch jak nas trzech”, dzięki któremu dowiedziały się jak ważna jest przyjaźń i pamięć o przeszłości. Grupy aktywnie wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez koordynatora akcji, p. Annę Dąbrowską, zaś klasy najmłodsze wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez swoich wychowawców.