You are currently viewing Na cmentarnym krzyżu…

Na cmentarnym krzyżu…

„Na cmentarnym krzyżu

Krople rosy wiszą.

To są łzy tęsknoty

Otulone ciszą

Wiatr liście unosi

W cmentarnej alejce

A każda mogiła

Skrywa czyjeś serce….

Serce które kiedyś

Nagle bić przestało…

Ale nim ucichło

Tak bardzo kochało

Tyle tu jest wspomnień

Tyle łez wylanych…

I tyle tęsknoty….

Do serc ukochanych…

Dzisiaj znicz zapłonie

Pokłon swój oddamy

Myśl w górę popłynie

Kiedyś się…..spotkamy”

Anna Bralska