You are currently viewing Wycieczka do Przemkowa

Wycieczka do Przemkowa

Dnia 26 września uczniowie klas drugich św. Małgorzaty i błogosławionego Carlo oraz pierwszej błogosławionej Chiary Badano byli na wycieczce w Przemkowie. Uczestniczyli tam w zajęciach edukacyjnych w ramach akcji „Poznaj Swój Park Krajobrazowy”. Odbyła się piesza wędrówka trasą przez bory sosnowe do wydm śródlądowych, która w całości znajduje się na obszarze Natura 2000 „Bory Dolnośląskie”. Uczniowie poznali warstwową budowę lasu, rozpoznawali wybrane gatunków roślin oraz mieszkańców lasu i czyli się rozpoznawać ślady i  tropy zwierząt. Tworzyli też obrazy z materiałów przyrodniczych i brali udział w zabawach ruchowych na wydmie śródlądowej. Ostatnim punktem wycieczki była pizzeria i pyszny posiłek.